Det du lurer på om uføretrygd!

Uføretrygd.com

Kriterier for å få uføretrygd

 

Det er fem hovedkriterier for at du kan få uføretrygd/ uførepensjon.

  • Uføretrygd kan kun oppnås av personer mellom 18-67 år.
  • Man må ha vært medlem av folketrygden i minst 5 år før uføretidspunktet for å ha krav på uføretrygd.
  • Nedsatt inntektsevne på grunn av varig skade, sykdom eller lyte (medfødt tilstand) og at dette er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
  • Du må ha forsøkt hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen.
  • Inntektsevnen må være nedsatt med mer enn 50 %.

Du må regne med at Nav/ trygdekontoret vil kreve dokumentasjon i form av legeerklæring/ spesialisterklæringer for de innvilger uføretrygd.

 

Det vil normalt også kreves at du har forsøkt deg på arbeidsrettede tiltak for å avklare din uføregrad dersom det ikke er helt åpenbart at dette ikke vil føre frem. Du kan nektes uføretrygd dersom du nekter å ta imot relevant behandling som antas å kunne forbedre arbeidsevnen din.

 

Det er en relativ omfattende prosess å få gjennom søknad om uføretrygd, men det er ikke så vanskelig som man ofte får inntrykk av i media og via folkemunne som et resultat av enkeltpersoners negative opplevelser.

Copyrighted content. All Rights Reserved.