Det du lurer på om uføretrygd!

Uføretrygd.com

Kriterier for å få uføretrygd

 

Det er fem hovedkriterier for at du kan få uføretrygd/ uførepensjon.

  • Uføretrygd kan kun oppnås av personer mellom 18-67 år.
  • Man må ha vært medlem av folketrygden i minst 3 år før uføretidspunktet for å ha krav på uføretrygd.
  • Nedsatt inntektsevne på grunn av varig skade, sykdom eller lyte (medfødt tilstand) og at dette er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
  • Du må ha forsøkt hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen.
  • Inntektsevnen må være nedsatt med mer enn 50 %.

Du må påregne at Nav/ trygdekontoret vil kreve dokumentasjon i form av legeerklæring/ spesialisterklæringer for de innvilger uføretrygd. Det er en relativ omfattende prosess å få gjennom søknad om uføretrygd.

Copyrighted content. All Rights Reserved.